Siyer - Test 1
1. Soru: Peygamberimizin hayatını inceleyen ilmin adı nedir?
2. Soru: Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?
3. Soru: Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?
4. Soru: Şehirlerde yerleşik hayat süren Araplara ne ad verilir?
5. Soru: Köle iken Müslüman olan, Efendisi Ümeyye tarafından pek çok işkenceye maruz bırakılan, ilk müezzinimiz kimdir?
6. Soru: İlk vahyin geldiği mübarek gece hangisidir?
7. Soru: Hz. İbrahim’in yolundan yürüyen ve putlara tapmayan kimselere ne ad verilir?
8. Soru: Peygamberimize şiddetle düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir?
9. Soru: Peygamberimizi himaye eden amcasının adı nedir?
10. Soru: İslamın ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir?
Testlere Git