Siyer - Test 2
1. Soru: Peygamberimizin Busra Şehrinde karşılaştığı rahibin adı nedir?
2. Soru: Peygamberimizin doğum tarihi hangisidir?
3. Soru: Peygamberimizin bir gece Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya yaptığı yolculuğa ne ad verilir?
4. Soru: Mirac yolculuğu sonrasında Sıddık lakabını alan sahabi kimdir?
5. Soru: Peygamberimizin nübüvvetin 12. Yılında on iki Medineliyle yaptığı biatın adı nedir?
6. Soru: Peygamberimizin İslam’ın ilk öğretmeni olarak Medine’ye gönderdiği sahabi kimdir?
7. Soru: Müslümanların ilk kıblesi hangisidir?
8. Soru: Peygamberimizin Taif yolculuğu sırasında yanında olan sahabi kimdir?
9. Soru: İşkenceye maruz kalan sahabiler Nübüvvetin beşinci yılında Peygamberimizin tavsiyesi ile nereye hicret etmişlerdir?
10. Soru: Peygamberimize hakaretler eden Ebu Cehili cezalandıran ve Müslüman olan, Efendimizin amcasının adı nedir?
Testlere Git