Siyer - Test 3
1. Soru: Ficar savaşlarının en önemli özelliği nedir?
2. Soru: Peygamberimizin (sas)’in “Şu an İslam döneminde bile çağrılsam yine katılırım.” dediği şey aşağıdakilerden hangisidir?
3. Soru: Cahiliye döneminde Peygamberimiz (sas)’in de aralarında bulunduğu erdemli insanlardan oluşan Hilfu’l-Fudûl cemiyetinin asıl hedefi neydi?
4. Soru: Peygamberimiz (sas) “Kabe hakemliği” yaptığında hangi soruna çözüm bulmuştur?
5. Soru: Peygamber Efendimizin (sas) son hastalığı ve vefatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6. Soru: 1 - Sidanet 2 - Hicabet 3 - Liva 4 - Daru’n-Nedve Reisliği 5 - Sikayet görevlerinden hangileri İslam döneminde de devam etmiştir?
7. Soru: Hz. Peygamberin (sas) hayatını, ahlakını ve yaşantısını bütün yönleriyle ele alan ilim dalına ……….; Peygamberimizin cihad faaliyetleri yani gazve ve seriyyelerini kapsayan ilim dalına ……. adı verilir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
8. Soru: Siyer ilminin imamı olarak kabul edilen …………………..’nın meşhur eserine bazı ilave ve düzeltmeler yaparak yeni bir eser hazırlatıp zamanımıza eksiksiz olarak ulaşan ilk siyer kaynağı olarak kabul edilen eserin müellifi ………………….…………’dır. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
9. Soru: Aşağıdakilerden hangisi hicreti hazırlayan sebeplerden değildir?
10. Soru: Aşağıdaki maddelerden hangisi Yahudilerle yapılan vatandaşlık antlaşmasında (İslam devletinin ilk anayasasında) yer almaz?
Testlere Git