Siyer - Test 4
1. Soru: Aşağıdakilerden hangisi hicretin 1. yılı olaylarından değildir?
2. Soru: Peygamberimizin ilk gazvesi aşağıdakilerden hangisidir?
3. Soru: Mekke’ye Umre amacıyla hareket eden Müslümanların Mekke’ye girişine izin verilmedi. Bunun sebebini araştırmak için Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın şehit edildiği haberi üzerine Müslümanlar müşriklerle savaşmak üzere biat ettiler (söz verdiler). Bu biata ne ad verilir?
4. Soru: Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
5. Soru: Elde edilen ganimetlerin sadece Hudeybiye’ye katılanlar arasında dağıtılacağı Hudeybiye’de bulunmayanların sırf cihad arzusuyla orduya katılabileceğinin açıklandığı savaş/fetih hangisidir?
6. Soru: Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir?
7. Soru: Arab-ı Müstaribe kimin soyudur?
8. Soru: Cebrail peygamberimize insan suretinde vahiy getirdiğinde ashaptan kimin suretinde gelirdi?
9. Soru: Mekke’ye putperestliği getiren kişinin ve getirdiği putun adı aşağıdakilerden hangisidir?
10. Soru: Peygamberimizin gizli daveti kaç yıl sürmüştür?
Testlere Git