Siyer - Test 5
1. Soru: Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
2. Soru: Mekke’de Müslümanların ilk eğitim ve öğretimlerinin yapıldığı yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
3. Soru: Peygamberimiz(sas)’in Uhud savaşından hemen sonra, Mekke ordusunun geriye dönüp tekrar Medine üzerine gelebileceğini düşünerek onları takip ettiği ve Medine’ye 16 km uzaklıktaki bir vadide yaklaşık beş bin ateş yaktırarak geriye dönme niyetindeki düşmana gözdağı verdiği gazvenin adı nedir?
4. Soru: - Medine döneminde doğup, Medine vefat eden çocuğu ..............., - Peygamberimizden sonra vefat eden çocuğu..............., - Habeşistan’a ilk hicret edenler arasında yer alan kızının adı............. Peygamber Efendimizin çocuklarının isimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
5. Soru: Hz. Ömer’e verilen el –faruk lakabı hangi anlama gelmektedir?
6. Soru: Suffe’de yetişmiş âlimin şehid edildiği facia aşağıdakilerden hangisidir?
7. Soru: Müttefik ordulara karşı yapılmış olması sebebiyle Ahzab Gazvesi de denilen savaş hangisidir ve hangi tarihte yapılmıştır?
8. Soru: Hendek Savaş’ında ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir?
9. Soru: Benî Kureyza Gazvesi sonunda ne oldu?
10. Soru: Peygamberimiz (sas)’in soy ağacı sıralamasında hangi seçenek doğru olarak verilmiştir?
Testlere Git