Kur'an-ı Kerim - Test 1
1. Soru: Kur’an’ı Kerim’in en uzun suresi kaç ayetten oluşmaktadır?
2. Soru: En son nazil olunan sure hangisidir?
3. Soru: Sureler ve ayetler arasındaki uyum ve ahenge ne denir?
4. Soru: Kur'an'ın sonunda yer alan surelere ne ad verilir?
5. Soru: Aşağıdakilerden hangisi Kur'anın isimlerinden değildir?
6. Soru: Kur'anı Kerim'in noktalamasını hangi alimler icra etmişlerdir?
7. Soru: Kur'an'ı Kerim edip ve şairlere meydan okuyor ve bir sure veya ayetinin benzerini getirmelerini istiyor. Kur'an'ın bu şekilde meydan okumasına ne ad verilir?
8. Soru: Camiu'l Kur'an unvan'ı ile anılan halife kimdir?
9. Soru: Kur'an'ın toplanmasında görevli heyetin başkanlığını hangi sahabi yapmıştır?
10. Soru: Kur'anı Kerim'i Tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okumaya ne ad verilir?
Testlere Git