Ahlak - Test 1
1. Soru: Kişinin söz ve davranışlarının dışa yansımasına ne denir?
2. Soru: “Müminlerin iman açısından en mükemmel olanı ………. en iyi olanıdır.” Hadisi şerifin boşluk kısmına hangisi gelmelidir?
3. Soru: Ahlakın ana kaynakları nelerdir?
4. Soru: “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” sözü kime aittir?
5. Soru: Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “ ……… dediğin felaketle karşılaştığın ilk anda dayanmaktır. Boş bırakılan yere hangi kelime gelmesi gerekir?
6. Soru: “Kul hakkı hem maddi hem de manevi haklardan oluşur.” Aşağıdakilerden hangisi manevi olan bir kul hakkıdır?
7. Soru: Aşağıdakilerden hangisi “adalet” kavramının karşıt (zıt) anlamıdır?
8. Soru: Allah' ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin kendi servetinden toplum ve fakirler yararına harcaması, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesine ne ad verilir ?
9. Soru: "Her ne olursan ol. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. " sözü ahlaki davranışlardan hangisiyle ilgilidir?
10. Soru: "Irmak kenarında olsanız dahi abdest alırken israftan kaçınınız." Hz. Muhammed (s.a.v) Yukarıda verilen hadis aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır ?
Testlere Git