Ahlak - Test 2
1. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi ahlakla doğrudan ilgili bir kavram değildir?
2. Soru: Aşağıdakilerden hangisi övülen, güzel davranışlardan biridir?
3. Soru: "Müminlerin iman bakımından en üstün olanı......olandır." Hadisindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
4. Soru: Aşağıdakilerden hangisi maddi bir temizlik değildir?
5. Soru: Aşağıdakilerden hangisi Müslümanın temel özelliklerinden biri değildir?
6. Soru: Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğin kapsamına girer?
7. Soru: Aşağıdakilerden hangi iki kelime birbirinin zıddı değildir?
8. Soru: Hangi kelime "sadece kendini düşünmek, başkalarını düşünmemek" anlama gelir?
9. Soru: Aşağıdakilerden hangisi "cimrilik" kavramının karşıt (zıt) anlamıdır?
10. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi "İslam’ın dürüstlük" ilkesine uymaz?
Testlere Git