Tefsir - Test 1
1. Soru: Nûh suresi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
2. Soru: Haşr suresinde Ensar'ın kendileri muhtaç oldukları halde Muhacir kardeşlerini kendilerine tercih ettikleri için övüldüğü görülmektedir. Ensar'ın övgüye değer yüksek ahlak ve erdemine işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3. Soru: Nuh sûresinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemektedir?
4. Soru: "Üstlerinde kanatlarını açıp süzülürlerken ve yumarlarken uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları tutan, sadece Rahman’dır. Şüphesiz O, her şeyi görür" (Mülk-19) ayetiyle aşağıdakilerden hangisi doğrudan vurgulanmamıştır?
5. Soru: Fatiha suresi iniş sırasına göre kaçıncı sırada yer almaktadır?
6. Soru: Medine'nin yerli halkı olan ve "yardım edenler" olarak anılan kişilerin özelliklerinden hangi ayette bahsedilmiştir?
7. Soru: Aşağıdakilerden hangisi, surede bahsi geçen ve gayrimüslimlerden elde edilen feylerden (barış yoluyla elde edilen savaş gelirleri) değildir?
8. Soru: Haşr suresinde, kimler feylerden pay alacaklar arasına dahil edilmemiştir?
9. Soru: Hz Nuh daveti esnasında kavmine hangi dünyevi vaadde bulunmuştur?
10. Soru: Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünün yaşanabilir bir yer olduğuna dikkat çeker?
Testlere Git