Tefsir - Test 2
1. Soru: Manası açık ve tek olup, başka bir anlama gelme ihtimali olmayan, nazım ve te’lifi itibarıyla herhangi bir ihtilafa yol açmayan âyetleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2. Soru: Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber'e 23 yılda parça parça indirilmesi safhasına ne ad verilir?
3. Soru: Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç surenin başında yemin bulunmaktadır?
4. Soru: Kur'an'ı yalnız tasavvuf erbabına açılan ve zahir mana ile bağdaştırılması mümkün olan bir takım gizli anlamlara ve işaretlere göre tefsir etme tarzı hangisidir?
5. Soru: Aşağıdaki kavramlardan hangisi lügatte "uç, keskin kıyı, işaret" gibi anlamlara gelir?
6. Soru: İctimai Tefsirin kurucusu kimdir?
7. Soru: Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'daki hikayelerin anlatış gayelerinden değildir?
8. Soru: Ayetleri kendi içinde cümle, kelime, harf gibi kısımlara ayırarak ayrı ayrı tefsir etme tarzına ne ad verilir?
9. Soru: Kur’ân’ın daha ziyade harf, kelime veya cümle bazında dil yönünü inceleyen ilim dalına ve bu konuda kaleme alınan eserlere ne ad verilir?
10. Soru: Çeşitli hikmetler sebebiyle Allah'ın kendi ismi, Kur'ân, peygamberler, melekler ve bazı özel varlıklar üzerine edilen yeminleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Testlere Git