Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret 2020 ve 2021 yıllarına göre ayrı ayrı hesaplanabilmektedir.